Ceramica de Cucuteni

Cucuteni este o comună din judeţul Iaşi situată la 10 km de Târgu Frumos, în vecinătatea Cotnariului, unde săpăturile efectuate între 1885 si 1910 au scos la iveală vestigii neolitice datând din anii 4000 - 3000 i.Hr şi care a dat numele celei mai importante culturi neo-eneolitice din sud-estul Europei.
Mai târziu aveau să fie făcute aici încă două descoperiri importante:  un tezaur de aur şi un mormânt tumular princiar ambele datând din epoca geto-dacică.
Pe ceramica Cucuteni predomină decorul în spirală, cu numeroase variante şi combinaţii. S-au găsit şi figuri feminine cu torsul plat, simple sau decorate cu motive geometrice.